Vytváříme systémy umožňující činit správná rozhodnutí
a přispívat tak ke zlepšení a celkovému zefektivnění zdravotní péče v České republice.

Náš příběh

Společnost CECG, a.s. byla založena v roce 2015 jako technologický start-up zaměřující se na vývoj zdravotnického software, jejíž jádro tvoří lidé pohybující se v daném sektoru již mnoho let.

Právě dlouholeté zkušenosti s problematikou týkající se propojení informačních technologií a zdravotnictví nám pomohly sestavit tým profesionálů schopných vyvíjet moderní a technologicky vyspělá softwarová řešení, po kterých české zdravotnictví již dlouho volá.

CECG, a.s. v číslech

1

Projektů

2,987,668+

Registrovaných uživatelů
našich systémů

21,000+

Registrovaných zdravotnických pracovníků

8,400+

Registrovaných zdravotnických zařízení

ZDRAVEL

Zdravel je vaše elektronická knížka

Elektronická zdravotní knížka je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací o pacientovi, který je v elektronické podobě přístupný 24 hodin denně prostřednictvím internetu.

Zjistit více

ALL-IMP

Ve spolupráci s Českým Olympijským výborem jsme vyvinuli aplikaci, která umožní aby sportovci mohli mít svá zdravotní data stále u sebe.

Systém ALL-IMP využívá sdílení zdravotních informací pacientů mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky. Zápis zdravotních záznamů všem registrovaným sportovcům probíhá pomocí www rozhraní, nebo přímo z lékařského SW – automaticky a on-line ale pouze na pokyn sportovce.

Zjistit více

InspectLife

Služba InspectLife byla vytvořena pro poskytování personalizované medicíny, telemedicíny a asistenčních dohledových služeb.

Její hlavní součásti jsou především:

  • Asistence a dohled nad seniory, dětmi a chronicky nemocnými
  • Ambulantní monitoring fyziologických signálů a parametrů včetně pokročilého zpracování dat
  • Komunikace mezi všemi účastníky zapojenými do asistence a dohledu nad hlídanými osobami a do léčby chronicky nemocných.
Zjistit více

MwPharm++

MwPharm je klinický farmakokinetický program sloužící především ke stanovení správného dávkovacího režimu.

Program je schopen simulovat a optimalizovat hodnoty parametrů fitováním křivky do naměřených dat, což umožňuje další zpřesnění dávkovacího režimu. MwPharm umožňuje přehledné zpracování farmakokinetických dat, jejich snadnou vizualizaci a generování komplexních a přehledných výstupů do přenosného formátu dokumentů a následnou transformaci do jiných nemocničních systémů.

Zjistit více